Slip frygten

Jesus forklarer i Et Kursus i Mirakler, at vi skal lade Ham om at give mirakler gennem os, og vi skal lytte til den guidance der kommer til os fra Helligånden. Men han gør det også klart, at frygt blokerer for mirakler, og at hvis du skal være kanal for mirakler, så kan det kun ske når vi er uden frygt. Vi kan således ikke hjælpe andre ud af frygt når vi selv er i frygt.

Frygt, i enhver form, er det sikre tegn på at vi har skubbet Kærligheden til side og overgivet os til frygten.  Når vi er i frygt, så lytter vi til frygtens stemme fremfor Stemmen for Gud, og vi lader os styre på en måde som kun bekræfter frygten istedet for at ophæve den.

Jesus gør det klart, at det er vores eget ansvar at håndtere frygt. Det skyldes at frygt er et aktivt valg, vi har ganske enkelt valgt frygten, og derfor må vores valg respekteres indtil vi opgiver den værdi vi har lagt i frygten. Det kan måske umiddelbart lyde mærkeligt, at vi selv skulle have valgt frygten, men det er en forsvarsmekanisme mod Guds Kærlighed, og det var vores eget valg. Efterfølgende har andre forsvarsmekanismer har så “hjulpet" os med at håndtere det (f.eks fornægtelse eller oplevelse af, at være offer for frygten). 

Pointen her er, at hvis du ikke kan acceptere at frygten var dit eget valg, så er du fanget i den. For den eneste der kan vælge frygten fra, er den der valgte at den til. Og hvis du giver andre ansvaret for din frygt, så siger du også at du ikke har valgt den til. 

Hvis du er parat til at acceptere, at du selv har valgt frygten, så kan du også vælge den fra. Især nu hvor du har set, at det formål den har tjent (at holde dig væk fra Guds Kærlighed), ikke længere giver mening.

Frygt kan ikke være under Kristus-kontrol, men den kan underlægges selvkontrol (COA t-2.IX.2) (FIP t-2.VI.1)

Du kan altså selv kontrollere din frygt, og han anviser også en metode du kan bruge. 

Først må du erkende at det du oplever er frygt. 

Nægt derefter at frygten skal have kontrol over dig, og bed mig om at erstatte den med kærlighed (COA t-1.48.13  / FIP t-2.VI.7)

Med den proces har du aktivt valgt frygten fra i situationen, og har overgivet den til Kærligheden. Det baner vejen for at Jesus kan sende miraklet via dit sind. Det modtages modtages både af dit og andre sind, og i alle tilfælde tilbyder det sindene at vælge Kærligheden. 

Prøv det næste gang du oplever frygt.