Her finder du introduktionen til arbejdsbogen i Et Kursus i Mirakler. Læs den før du går igang med lektionerne. 

Introduktion til lektionerne

Et teoretisk fundament som tekstbogen er en nødvendig baggrund for at du kan forstå lektionerne. Men det er udførelsen af lektionerne som gør Kursets formål opnåeligt. Et utrænet sind kan intet udrette. Det er lektionernes formål at træne sindet i at tænke på den måde som kurset har anvist.

Bemærk, at ovenstående ikke betyder at du skal forstå indholdet i tekstbogen før du kan gå igang med lektionerne. Du behøver ikke at forstå lektionerne, du skal blot udføre dem. Det er ikke vigtigt at forstå, det er vigtigt at udføre og derefter opleve hvad det gør for dig.

Lektionerne er meget simple. De tager ikke lang tid, og det betyder ikke noget hvor du udfører dem.De kræver ikke nogen forberedelse. De er nummereret fra 1 til 365. Træningsperioden er et år. Lav ikke mere end en lektion om dagen. 

Formålet med arbejdsbogen er at træne dit sind systematisk til at have en anden opfattelse af alt i verden.  Arbejdsbogen er opdelt i to sektioner, den første handler om at afvikle den måde du ser nu, og den anden del handler om at genskabe din evne til at se.

Hver lektion har en gennemgående ide, som altid præsenteres først. Derefter beskrives det hvordan du skal bruge dagens ide. Mange af de første lektioner skal udføres med øjnene åbne for at understrege at målet er at genskabe dit syn. Med mindre det specifikt angives i lektionen, så anbefales det, at lektionen gentages flere gange i løbet af dagen, gerne et nyt sted hver gang, og gerne hver gang du er et sted i længere tid.

De eneste regler du altid bør følge er disse. For det første; vær meget specifik i din udførelse af lektionerne. Hver lektion kan bruges på alle situationer du måtte befinde dig i, og alt hvad du oplever i den situation. For det andet; vær opmærksom på, at du ikke kommer til at beslutte dig for, at der er nogen ting, eller situationer, som dagens ide ikke kan bruges på. Formålet med den enkelte lektion er altid, at den kan bruges på alle situationer du oplever. Du behøver ikke gøre noget for at lektionerne skal passe på det du oplever, det er indbygget i lektionerne, at de kan anvendes på det du oplever. Du skal blot være opmærksom på, at du ikke laver undtagelser, for det vil forstyrre din indlæring.

Øvelse i sand opfattelse sker ikke på samme måde som øvelse gør i verden. Hvis du har opnået sand opfattelse i forbindelse med en person eller en hændelse, så kan den modtages af alle uden at de har forudgående oplæring. Det ligger i sand opfattelse, at den er uden begrænsninger. Det er det modsatte af den måde du ser nu.

Nogle af ideerne vil du have svært ved at tro på, og andre vil du finde forunderlige. Det betyder ikke noget. Du bliver udelukkende bedt om at udføre dem som der står i lektionen. Du bliver ikke bedt om at dømme dem, eller at tro på dem. Du bliver blot bedt om at bruge dem. Det er anvendelsen af dem, som vil give dem mening, og som vil vise dig at de er sande.

Husk blot dette: Du behøver ikke tro på ideerne, du behøver ikke acceptere dem som sande, og du behøver ikke at byde dem velkommen. Nogle af dem vil du have modstand på. Intet af dette har nogen praktisk betydning, og det gør ikke lektionerne mindre effektive. Men beslut dig for, at du ikke vil gøre undtagelser i forhold til hvad du vil bruge ideerne på. Uanset hvad du tænker om ideerne, så brug dem. Det er det eneste der kræves. 

  • Lektion 1 - Intet jeg ser betyder noget (tekst / video)
  • Lektion 2 -Jeg har givet alt hvad jeg ser den betydning det har for mig (tekst / video)
  • Lektion 3 - Jeg forstår ikke noget af det som jeg ser i dette rum (tekst / video)
  • Lektion 4 - Disse tanker betyder intet (tekst / video)
  • Lektion 5 - Jeg er aldrig urolig af den grund jeg tror (tekst / video)
  • Lektion 6 - Jeg er urolig fordi jeg ser noget der ikke er der (tekst / video)
  • Lektion 7 - Jeg ser kun fortiden (tekst / video)
  • Lektion 8 - Mit sind er optaget af fortidige tanker (tekst / video)
  • Lektion 9 - Jeg ser intet som det er nu (tekst / video