Projektcoaching 

 
 

Projektcoaching er projektstøtte i en periode for dig der er projektleder, programleder, forandringsleder, e.lign.

Forløb

Det er et forløb hvor du løftes fagligt og personligt samtidig med at du gennemfører dit projekt. Jeg støtter dig i udførelse af din projektledelse samtidig med at vi sammen arbejder med at løfte dig på de områder hvor du er usikker.

Effektivt for dig og virksomheden

Det er et effektivt forløb fordi indsatsen fokuseres på dine behov, og gennemføres samtidig med at du gennemfører dit projekt. Du løftes på præcis de områder hvor behovet er, og projektet fortsætter uden stop under forløbet.

Din profil

Du leder et projekt eller et forandringsproces, og du oplever udfordringer med at skabe den nødvendige fremdrift, eller du mangler erfaring i hvordan du skal styre og håndtere dit projekt.

Både coaching og mentoring

Coaching handler om at hjælpe dig til at komme videre. At finde en vej når du oplever at være gået i stå. Mentoring handler om at dele af faglighed og erfaring. Jeg kan begge dele, og derfor skal projektcoaching også ses som en proces der omfatter begge dele, og derfor både løfter dig personligt og kvalificerer dig i forhold til din projektopgave.

Sådan foregår det

Coachingforløbet sammensættes fuldstændig efter dit behov. Sammen finder vi ud af hvordan jeg bedst kan støtte dig, og så laver vi en aftale om hvordan det skal foregå.

For de fleste vil der være et forløb som handler om at kvalificere dig på de områder hvor du oplever usikkerhed. Det kan f.eks handle om hvordan du skal håndtere de forskellige interessenter.

Derudover vil der typisk være et forløb som handler om at støtte dig i de løbende opgaver f.eks med at lave reviews på dine dokumenter, sparre om konkrete udfordringer, drøfte risici, drøfte interessenthåndtering, etc.

For nogen vil det være en telefonsamtale hver 14. dag. For andre vil det være et ugentligt møde i en periode. Vi finder ud af det i forhold til dine behov og de praktiske muligheder

Online eller onsite

Vi aftaler i forløbet hvor og hvordan vi mødes.

Online-aftalerne foregår via Zoom-videokonference. I løsningen kan du kan selv vælge om du vil anvende videokonference eller ringe ind via din telefon.

Onsite-sessioner skal aftales direkte med mig. Mit udgangspunkt er, at jeg rejser til dig, således at vi f.eks mødes i din virksomhed eller i nærheden.

Vil du vide mere?

Så giv mig et ring på 6018 3200. Du er velkommen.

Pris

Projektcoaching koster 975 kr pr. session.

 

Din projektcoach

IMG_7307-3.jpg

Flemming Engstrøm

Jeg har arbejdet med coaching og mentoring af projektledere, programledere og andre forandringsledere igennem mange år dels som IT-og Digitaliseringschef og dels som selvstændig konsulent.

Jeg har 25 års ledelserfaring, og er vant til at samarbejde med både driftenheder, strategisk ledelse og politisk ledelse.

Jeg er certificeret i Prince2, GDPR og Scrum.

Certificeret Life Coach

Du kan se mit CV på linkedin.