Projektledelse 

 
 

Jeg tilbyder projektledelse til dig som har brug for hjælp til at gennemføre et projekt.

Professionel projektledelse

En dygtig projektleder kan være fuldstændig afgørende i forhold til at gennemføre et projekt succesfuldt. Det handler både om at få lavet et ordentligt grundlag for projektet, sikre effektiv gennemførelse, og at få lukket projektet på en måde der sikrer en god overdragelse til drift.

Udviklingsprojekter

Du har et udviklingsteam, og en super projekttide, men du mangler en der kan styre projektet igennem. Leverancestyring, afklaring med forretningen, håndtering af interessenter, betjening af forretningsledelse og styregruppe. Lad mig styre alle disse aktiviteter, så dit team kan fokusere på det de er bedst til.

Implementering

Al implementering er forandringsledelse, og en dygtig projektleder kender sin forandringsteori, og ved hvordan man sikrer en ordentlig organisatorisk forankring samtidig med at leverancerne styres sikkert igennem. Lad mig styre implementeringen, så sikrer jeg sammen med din forretning at I kommer i mål, og at der sker en ordentlig forankring i organisationen.

Projektstøtte

Har du brug for hjæp med at kvalitetssikre projektgrundlaget? Er du usikker på hvordan du håndterer en succesfuld implementering? Er du bekymret for at organisationen er klar til projektet? lad mig hjælpe dig med at afklare de områder hvor du er i tvivl. Jeg kan lave reviews af projektgrundlaget, og jeg kan coache projektledelsen.

Projektplanlægning

Noget af det sværeste er at planlægge et projekt. Det kræver en indsigt som man i virkeligheden først har, når man har gennemført projektet. Derfor er det så svært at lave en god projektplanlægning, det kræver indsigt i udviklings- og forandringsprocesser. Og får du ikke gjort det ordentligt fra starten, så kommer du til at gøre det undervejs i projektet når erkendelserne vælter ned over dig. Lad mig hjælpe dig med at få scopet og planlagt dit projekt. Et ordentligt projektgrundlag giver det bedst tænkelige afsæt for dit projekt.

Sådan kan du hyre mig

Kontakt mig, så laver jeg et tilbud med udgangspunkt i dit behov.

Min timepris er afhængig af hvor mange timer der er i kontrakten. Er det en lille opgave skal du regne med 1200 kr i timen. Er det en større opgave med mange timer, så vil timeprisen være tilsvarende mindre. Princippet for længerevarende opgaver er, at du hyrer en chefkonsulent, men betaler en pris der svarer til en juniorkonsulent.

Jeg er desuden tilknyttet som konsulent hos Prodata, og du har derfor også mulighed for at købe mine timer gennem dem. Det kan være en fordel hvis din virksomhed har en rammeaftale med Prodata, eller hvis din organisation har adgang til at købe på SKI-aftalerne.

Vil du vide mere?

Ring gerne til mig på Tlf 6018 3200.

 

Din projektleder

IMG_2527.jpg

Flemming Engstrøm

Jeg har arbejdet med projektledelse, programledelse og forandringsledelse gennem mange år dels som IT-og Digitaliseringschef og dels som selvstændig konsulent.

Jeg har 25 års ledelserfaring, og er vant til at samarbejde med både driftenheder, strategisk ledelse og politisk ledelse.

Jeg er certificeret i Prince2, GDPR og Scrum.

Certificeret Life Coach

Du kan se mit CV på linkedin.