IMG_2517-8.jpg

Flemming Engstrøm
flemming@engstroem.dk
Tel +4560183200

 

Mit navn er Flemming Engstrøm. Jeg løser opgaver for en lang række organisationer og virksomheder, fra nationale interesseorganisationer, kommuner og styrelser, til enkeltmandsfirmaer og enkeltpersoner. Jeg blev selvstændig konsulent i 2015 fordi jeg ønskede mulighed for at arbejde med en bred vifte af opgaver, og i dag arbejder jeg med alle typer konsulentydelser og coaching af virksomhedsejere, ledere og projektledere, o.a.

Jeg samarbejder med en række konsulenthuse og freelancere om at løfte større opgaver, ligesom jeg selv fungerer som underleverandør for andre konsulenthuse. Det giver mulighed for altid at sætte det rigtige team specifikt til opgaven.

Jeg har kontor i Svendborg, men rejser i hele landet.

Som konsulent hjælper jeg dig med at lave løsninger. Mit speciale er forandringsledelse og organisatorisk implementering. Min fortid som Digitaliserings- og IT-chef i den offentlige sektor har givet mig en solid erfaring i at gennemføre projekter og forandringer i komplekse organisationer, og det er den viden og erfaring jeg bringer med ind i mine opgaver.

Som coach hjælper jeg dig med at få afklaring, sætte retning og eksekvere på dine opgaver. Modsat ren coaching så kombinerer jeg min coaching med rådgivning baseret på mine egne indsigter og viden. Jeg er desuden certificeret Life Coach, og min coaching vil derfor også omfatte et personligt udviklingsperspektiv for dig, ligesom jeg kan hjælpe dig med at forstå hvordan du bedst fungerer i relation til opgaver og samarbejdsparter. Mine coachingklienter omfatter projektledere, chefer, virksomhedsejere og privatpersoner.


Jeg tilbyder projektledelse hvis du har brug for en effektiv projektleder i en periode. Jeg har mange års erfaring med ledelse af implementerings- og forandringsprojekter, har fuldstændig check på projektledelsesopgaven, og har den ledelsemæssige erfaring der gør, at jeg kan træde ind i en organisation og gennemføre forandringer.

Eksempler på opgaver.

 • Projektledelse af implementering af fagsystem i en kommune

 • Projektledelse af opgradering af CRM-system i A-kasse


Jeg tilbyder projektstøtte hvis du har brug for hjælp med at få planlagt og scopet projekter. Men der kan også være hjælp til at rescope projekter som er nødlidende, og være med til at sikre fremdrift.

Eksempler på opgaver

 • Etablering af projektgrundlag for større implementeringsprojekt

 • Udarbejdelse af projektplan og aktivitetsplan for strategisk udbredelsesprojekt


Jeg tilbyder projektcoaching som er coach- og mentorstøtte til projektledere, programledere og andre som skal gennemføre forandringsprocesser. Jeg kompetenceudvikler din medarbejder samtidig med at jeg sikrer fremdriften i projektet.

Eksempler på opgaver

 • Løbende coaching af projektledere i stort udbredelsesprogram.

 • Coaching af projektleder med udfordringer i forhold til håndtering af styregruppe.


Jeg tilbyder konsulentopgaver indenfor områderne analyse, change management, strategi og organisation. Det kan være som enkeltstående opgaver, eller som delopgaver i et større projekt. Ofte vil etablering af et godt projektgrundlag kræve en eller flere analyser og fastlæggelse af en changestrategi.

Eksempler på opgaver

 • Afklaring af udfordringer for særlig målgruppe i forhold til et større kommunikationsprojekt.

 • Udarbejdelse af change strategi i forhold til et udbreldelsesprojekt.


Jeg tilbyder facilitering af møder og workshops. Skal du holde et temamøde og har brug for en til at facilitere dagen? Skal du gennemføre en workshop og har brug for en til facilitere og lede processen? En ekstern facilitator giver dig frihed til at deltage aktivt i processen og overlade styringen til mig.

Eksempler på opgaver:

 • Ledelse af netværksmøde for fagpersoner i to virksomheder.

 • Facilitering af intern workshop for IT-afdeling.


Jeg tilbyder Rådgiving til virksomheder og andre som har brug for viden om den offentlige sektor, digitalisering, it-ledelse, forandringsledelse, implementering og organisatorisk forankring.

Eksempler på opgaver:

 • Rådgivning af konsulentfirma om salg af konsulentydelser til det offentlige marked.

 • Rådgivning af softwarefirma om salg til det kommunale marked.


Jeg tilbyder coaching til ledere, forandringsagenter, virksomhedsejere og start-ups. Jeg har erfaring med coaching af en lang række forskellige faggrupper og mennesker. Mit mål med coaching er altid at skabe klarhed og fremdrift.

Modsat konsulentydelser, så er coaching hjælp til selvhjælp. Du kan trække på min indsigt og klarhed til at skabe fremdrift i dine egne opgaver.

Eksempler på opgaver

 • Coaching af virksomhedsejer i forhold til at udvikle virksomhedens forretningsmodel.

 • Coaching af leder der skulle gennemføre en organisatorisk forandring.

 • Coaching af digitaliseringschef der ønskede at styrke sin strategiske position.


Jeg tilbyder mine ydelser til en absolut konkurrencedygtig pris ud fra princippet om, at I får en seniorkonsulent til en pris svarende til en juniorkonsulent. Det betyder i praksis at jeg er konkurrencedygtig i forhold til de større konsulenthuse, men også i forhold til opgaver hvor I ellers ville have lavet en projektansættelse.

Jeg er associeret konsulent hos Prodata hvilket betyder, at der er mulighed for at købe mine timer over SKI-aftalerne for offentlige kunder.

Er du interesseret i at høre mere, så ring til mig på tlf 60183200 eller skriv til flemming@engstroem.dk.

Vi du vide mere om mine kvalifikationer, så check mig på linkedin.

Vi du gerne connecte, så klik på linkedinikonet og send mig en besked om hvorfor du vil connecte.

Vil du mødes, så lad os drikke en kop kaffe sammen. Send en mail til flemming@engstroem.dk, eller giv mig et ring på 60183200, så finder vi ud af noget.